Liên hệ

Công ty TNHH TM Việt Tân (Vitaco)

Địa chỉ: 36 Phan Đình Giót, Quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 38485808
Fax: (84.8) 38486974
Email: info@vitaco.com.vn
Website: http://www.vitaco.com.vn


Phụ trách dịch vụ Forwarding

Ông Nguyễn Quang Thành

Email: thanhnq@vitaco.com.vn