Giá cước Á – Âu tiếp tục tăng

Giá cước Á-Âu tiếp tục tăng trong hai tuần liên tiếp, tăng 13.4%, tương đương US$176/TEU, đạt $1,491/TEU trong tuần trước, theo Chỉ số hàng hóa container Shanghai (SCFI).

VLUU L210  / Samsung L210

Nhưng giá cước giảm 17.1%, tương đương $218/TEU trên tuyến $1,055/TEU.

Giá cước trên tuyến xuyên Thái Bình Dương cũng đang chịu áp lực. Giá cước trên tuyến châu Á – bờ Đông giảm thêm 2.8%, tương đương $68/FEU đạt $2,408/FEU và giá cước trên tuyến châu Á – bờ Đông giảm 1.4% tương đương $49/FEU đạt $3,379/FEU.

Tổng chỉ số SCFI tăng 1.7% so với tuần trước đạt 1,251.2 điểm.